Bohdan Tomashevskyi, Imagine Point Bohdan Tomashevskyi
Ukraine / Kiev
0
Anatolii Varvarov, Imagine Point Anatolii Varvarov
Ukraine / Kiev
0
Elena Priduvalova, Imagine Point Elena Priduvalova
Ukraine / Kiev
0
Dmitro Grek, Imagine Point Dmitro Grek
Ukraine / Kiev
1
Vartan Markarian, Imagine Point Vartan Markarian
Ukraine / Poltava
0
Oleksii Malykh, Imagine Point Oleksii Malykh
Germany / Berlin
0
Yelyzaveta Portnova, Imagine Point Yelyzaveta Portnova
Ukraine / Kiev
1
Serhii Korniievsky, Imagine Point Serhii Korniievsky
Ukraine / Kiev
0
Dmytro Kryshovskyi, Imagine Point Dmytro Kryshovskyi
Ukraine / Kiev
1
Andrii Aksiutov, Imagine Point Andrii Aksiutov
Ukraine / Rivne
0
Nazar Bilyk, Imagine Point Nazar Bilyk
Ukraine / Kiev
0
Oleksandra Kryshovska, Imagine Point Oleksandra Kryshovska
Ukraine / Kiev
0
Vladyslav Kryshovskyi, Imagine Point Vladyslav Kryshovskyi
Ukraine / Kiev
0
Timofii Stroganov, Imagine Point Timofii Stroganov
Ukraine / Dnipro
1